ห้องอาหารศิการ

Descrition

ห้องอาหารศิการ ตั้งอยู่บริเวรด้านหลังศิครินทร์ อาคาร 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 - 21.00 น

Location

อาคาร 1 : ชั้น 1

Open - Close

6.30 - 21.00