ห้องอาหารศิการฟู๊ดส์คอร์ท

Descrition

ห้องอาหารศิการ ฟู๊ดส์ คอร์ท ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารประกันสังคม เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6.00 - 20.00 น.

Location

หน้าตึกประกันสังคม

Open - Close

เปิดบริการทุกวัน 6.00 - 20.00 น.