รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆโรคมะเร็งโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และโรคระบบภูมิแพ้ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนแพทย์ประจำครอบครัว
 
-อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
-อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
-ศูนย์โรคระบบภูมิแพ้
-ศูนย์โรคไต  ศูนย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไตอย่างครบวงจรพร้อมกับการทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนา วิธีการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
-ศูนย์โรคติดเชื้อ  ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆและวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เวลาให้บริการ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00