รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ความงามศิครินทร์

ศูนย์ความงามศิครินทร์

    บริการด้านศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและความงามโดยจัดสถานที่เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก และเป็นส่วนตัวแก่ผู้รับบริการ โดยศูนย์ความงามศิครินทร์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 1


เวลาให้บริการ ศูนย์ความงามศิครินทร์

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00