รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

   

     ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ได้ขยายห้องตรวจของศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นจำนวน 6 ห้องตรวจเพื่อรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขยายแผนกกายภาพบำบัดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ได้ลงทุนทางด้านเครื่องมือผ่าตัดกระดูก เช่น การผ่าตัดกระดูกโดยการใช้กล้อง การเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพก การผ่าตัดทางกระดูกที่ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

อ่านบทความ  "ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อันตรายเเต่รักษาหายได้"  ได้ที่นี่

​​​​​​

 

 

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00