รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

   ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ได้ขยายห้องตรวจของศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นจำนวน 6 ห้องตรวจเพื่อรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขยายแผนกกายภาพบำบัดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ได้ลงทุนทางด้านเครื่องมือผ่าตัดกระดูก เช่น การผ่าตัดกระดูกโดยการใช้กล้อง การเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพก การผ่าตัดทางกระดูกที่ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น


อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์โรคเลือด ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง Sports Medicine ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์ Orthopedic Trauma Musculoskeletal Oncology สาขาเท้าและข้อเท้า

เวลาให้บริการ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00