รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ

   ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 3 ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ทั้งที่พักอาศัยในเมืองไทยและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการรักษาที่มีมาตรฐาน ด้วยภาษาต่างประเทศ พร้อมบริการล่ามหลายภาษา เพื่อสะดวกในสื่อสารและการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปและมาจากต่างประเทศด้วยทำให้ในปีนี้มีชาวต่างประเทศให้ความสนใจและเชื่อมั่นเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศิครินทร์มากขึ้นเป็นจำนวนมาก


เวลาให้บริการ ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00