รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

โรงพยาบาลฯ ได้พัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทเรื่อยมาเริ่มจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้เพิ่มเครื่องมือที่จะทำให้การตรวจมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นทั้งเครื่องตรวจการทำงานของสมอง (EEG) เครื่องตรวจการนำของเส้นประสาท (EMG) เครื่อง CT 128 Slide และล่าสุดคือ เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)

                นับว่าเป็นศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทที่มีศักยภาพที่สุดในย่านนี้ นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI โดยที่ผู้ป่วยที่มีอาการชา แขนขาอ่อนแรง มุมปากตก พูดไม่ชัด ถ้ามาพบแพทย์และทีมสหสาขาเพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยอย่างรีบด่วน และทันท่วงที ภายในเวลาที่กำหนดท่านอาจมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ทั้งนี้ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ตั้งอยู่บนชั้น 2 อาคาร 3


เวลาให้บริการ ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00