รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้ปรับปรุงศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยได้ย้ายมาเปิดบริการที่ชั้น 1 อาคาร 3 ที่สร้างใหม่โดยรวม OPD และห้องส่องกล้องเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกของผู้ป่วยและญาติมากขึ้น และได้เพิ่ม
เครื่องมือที่ทันสมัยของศูนย์ส่องกล้องเพื่อทำการรักษาได้มากขึ้น ดังนี้
 
- การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและค้นหาโรคในระบบทางเดินอาหาร
- การส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อในระบบทางเดินอาหาร
- การส่องกล้องเพื่อรักษาภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร
- การตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้เล็กโดยการกลืนแคปซูล
- การตรวจหาแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
                                                                         - การตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาให้บริการ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00