รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก การขาดการดูแลและป้องกันที่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติ และลุกลามนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ การดูแลโดยทีมจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการดูแลรักษา รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยทำให้การมองเห็นที่ดี และยาวนานมากขึ้น 

เวลาให้บริการ ศูนย์จักษุ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00