รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ รักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัด ด้วยความเข้าใจดีว่า เวชศาสตร์ด้านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และความอดทน เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือ ด้วยการบริการที่อบอุ่น ดูแลเหมือนคนในครอบครัว เอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณกลับบ้าน

เพื่อการรักษาที่ได้ผลจริง ตรงจุด เรามีการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพทั้งชนิดเฉียบพลัน และอาการเรื้อรังโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่ที่สะอาด เอื้ออำนวย เพื่อการดูแลที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข
การบริการ
กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบ กล้ามเนื้อเเละกระดูก

- อาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันเเละเรื้อรัง
- อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
- การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
- ผู้ป่วยหลังภาวะกระดูกหัก
- อาการเอ็นอักเสบ ข้ออักเสบ ข้อเคล็ด ขัด ยอก
- ข้อต่อ เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
- การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะการใส่เเขน ขาเทียม
- การบำบัดก่อนเเละหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเเละกระดูก

กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท
- การฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย
- อัมพฤกษ์ อัมพาต
- การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
- การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะที่สามารถช่วยตัวเองได้
- การดูเเลก่อนเเละหลังการผ่าตัดระบบประสาท
- โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเเละเส้นประสาท
- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยระบบหัวใจ หลอดเลือด เเละทรวงอก
- การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
- การฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
- การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
- การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ระบบทางเดินหายใจเเละทรวงอก
- การบำบัดก่อนเเละหลังการผ่าตัดโรคปอด

กายภาพบำบัดในกลุ่มคุณเเม่หลังคลอด
- ลดการอักเสบของเต้านมในคุณเเม่หลังคลอด / เต้านมคัด น้ำนมไม่ออก

กิจกรรมบำบัด
- ผู้ที่มีปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความบกพร่องทางด้านร่างกาย
- ผู้ที่มีปัญหาด้านการรับรู้เเละความคิดความเข้าใจ การเข้าสังคม
- ผู้ที่มีปัญหาในการทำงานของมือ
- การกลืนลำบาก หรือมีปัญหาในการควบคุมอวัยวะภายในช่องปาก
- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาให้บริการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00