รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ รักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถสภาพร่างกาย การทำกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายจากการผ่าตัด ด้วยความเข้าใจดีว่า เวชศาสตร์ด้านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และความอดทน เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือ ด้วยการบริการที่อบอุ่น ดูแลเหมือนคนในครอบครัว เอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณกลับบ้าน

เพื่อการรักษาที่ได้ผลจริง ตรงจุด เรามีการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพทั้งชนิดเฉียบพลัน และอาการเรื้อรังโดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่ที่สะอาด เอื้ออำนวย เพื่อการดูแลที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

Programs
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย อัมพฤกษ์ อัมพาต
- การฟื้นฟูก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
- โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด อาการผิดปกติของหลอดเลือด
- โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
- การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
- การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือด หรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
- การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
- การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
- การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือด หรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
- การฟื้นฟูก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
- การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ การใส่แขน ขาปลอม
- กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก การอักเสบของข้อและเอ็น เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
- การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และกระดูก
- การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
- การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด 
- โรคหอบหืด
- การรักษาผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งทางร่างกาย
- การเสริมสร้างร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะที่ช่วยตัวเองได้
- กายภาพบำบัด
- การให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาให้บริการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00