รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

   เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-24.00 น. รวมทั้งหลังเวลา 24.00 น. โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญ มีการจัดพื้นที่เฉพาะแยกกันระหว่างเด็กป่วยและเด็กที่มาฉีดวัคซีนหรือมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ พร้อมทั้งจัดสถานที่ตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กคลายกังวลจากการพบแพทย์ โดยศูนย์กุมารเวช ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 1 


กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เวลาให้บริการ ศูนย์กุมารเวช

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 00:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 00:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 00:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 00:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 00:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 00:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 00:00