รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรรูปแบบ One Stop Service มีบริการเอ็กซเรย์ เจาะเลือด และอื่นๆ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้บริการแบบกระชับรวดเร็วและได้รับผลการตรวจในรูปแบบที่เป็นเล่มหรือผ่านแอพพลิเคชั่นโดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ และค้นหาโรคเบื้องต้น เพื่อท่านจะได้ทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมบริการอาหารว่างเพื่อสุขภาพพร้อมเสิร์ฟระหว่างรอผลเลือดและเอ็กซเรย์

               ห้องปฏิบัติการ

                ให้บริการตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจทุกชนิดเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและรองรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ได้มากกว่า 10,000 Specimen ต่อวัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในได้มาตรฐานของการวิทยาศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการรายงานผลการตรวจ โดยแพทย์สามารถดูผลการตรวจจากระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงทำให้ลดความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่รวดเร็ว ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน


โรคระบาดวิทยา

เวลาให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 19:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 19:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 19:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 19:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 19:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 19:00