รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

   เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรม
ให้ความสำคัญกับการป้องกันสภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม ด้วยมาตรฐานการรักษา
ที่ทันสมัย มั่นใจความสะอาดและปลอดเชื้อ สะดวกในการนัดหมายโดยสาขาทางทันตกรรมที่เปิดให้บริการมีดังนี้

- ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน
- ทันตกรรมโรคปริทันต์โรคเหงือก เช่น เลือดออกตามไรฟัน
- ทันตกรรมจัดฟัน บริการทั้งจัดฟันด้านนอก ด้านใน จัดฟันแบบใส
- ทันตกรรมใส่ฟัน เช่น ฟันปลอมแบบถอดได้ สะพานฟัน  ครอบฟัน รากเทียม
- ทันตกรรมรักษารากฟัน
- ทันตกรรมเด็ก เช่น การดูแลฟันน้ำนม ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม
                                                                         - ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด ผ่าตัดในช่องปาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับช่องปาก กราม ขากรรไกร


ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมปริทันต์ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมศัลยกรรม ทันตกรรมหัตถการ

เวลาให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00