ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง

ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง
ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง
 “มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer) สำหรับคนไทยถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด พบเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง ที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมตะวันตกมากขึ้นทุกวัน ซึ่งมากกว่า 90% ของมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดในคนที่อายุมากกว่า 50 ปี เป็นมะเร็งที่เกิดกับส่วนหนึ่งในลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ส่วนที่ต่อจากลำไส้เล็กไปจนถึงส่วนปลายที่ติดกับทวารหนัก การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากจะเริ่มจากเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นต่อมในลำไส้ใหญ่ และก่อนที่เซลล์จะกลายเป็นมะเร็งอาจพบลักษณะคล้ายติ่งเนื้องอกในลำไส้ที่ถูกปล่อยให้ค่อยๆ งอกโตขึ้นจนเกิดการพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่  ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่มีทั้งหมด 4 ระยะ ในแต่ละระยะมีอัตราการหายขาดจากโรคที่แตกต่างกันไป ดังนี้
            มะเร็งลำไส้ ระยะที่ 1 – ระยะเริ่มแรก เป็นระยะที่ยังไม่มีการลุกลาม อัตราการหายขาดสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด
            มะเร็งลำไส้ ระยะที่ 2 - เป็นระยะที่เริ่มลุกลาม โดยเซลล์มะเร็งจะทะลุเข้ามาในชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ และอาจลามไปถึงเยื่อหุ้มลำไส้ เนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ หรืออวัยวะข้างเคียง
มะเร็งลำไส้ ระยะที่ 3 - มะเร็งจะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง ทำให้ต้องทำการผ่าตัดนำต่อมน้ำเหลืองออกให้มากที่สุด และต้องมีการทำเคมีบำบัดด้วยเพื่อไม่ให้มะเร็งฟื้นตัวและกลับมาลุกลามได้
            มะเร็งลำไส้ ระยะที่ 4 - ระยะสุดท้ายถือเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ โอกาสหายขาดค่อนข้างต่ำ ในการรักษาจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อตัดอวัยวะบางส่วนที่เป็นมะเร็งออก และทำเคมีบำบัดร่วมด้วย
อาการและการตรวจ
ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดและบริเวณที่เกิดเนื้องอก ในผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการในช่วงแรกเริ่ม แต่เมื่อโรคเกิดการพัฒนาจนรุนแรงขึ้นจึงจะมีอาการ ซึ่งอาการที่พบได้บ่อย คือ มีพฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รู้สึกถ่ายไม่สุด ปวดท้อง รู้สึกแน่นอึดอัดบริเวณช่วงท้องเหมือนมีแก๊สในท้อง ท้องอืด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และมีน้ำหนักลงโดยไม่มีสาเหตุ ดังนั้นการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รู้เท่าทันภาวะของโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกาย  ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ตรวจหาติ่งเนื้อได้ตลอดทั้งลำไส้ใหญ่  และหากพบรอยโรคผิดปกติหรือติ่งเนื้อ ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อออกได้ทางกล้อง  และนำไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาขั้นต่อไป
การรักษา
การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเป็นการรักษาร่วมกันจากหลายวิธี คือ การผ่าตัด ใช้รังสีรักษา และเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาหลัก คือ การผ่าตัด ส่วนการใช้รังสีรักษาและเคมีบำบัดขึ้นอยู่กับระยะของโรค ตำแหน่ง ขนาดของก้อนมะเร็ง การกระจายของมะเร็ง และสุขภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย โดยต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กที่มีผลข้างเคียงของการรักษาน้อยกว่าการเปิดแผลขนาดใหญ่ และได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การผ่าตัดผ่านกล้อง ( Minimal Invasive Surgery ) เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องเรียวเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเพียง 10 มิลลิเมตร (มม.), 5 มม. หรือ เพียง 3 มม. ที่สามารถขยายภาพและเห็นภาพได้ชัดกว่าปกติ ส่องเข้าไปในช่องท้องตรงจุดที่เจาะผ่านผนังหน้าท้อง โดยดูภาพผ่านจอทีวีในขณะทำการผ่าตัดแทนการผ่าตัดผ่านแผลใหญ่ ผลการผ่าตัดจึงออกมาดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงประมาณ 1-2 เซนติเมตรเท่านั้น เนื้อเยื่อจึงได้รับความบาดเจ็บน้อย ลดอาการเจ็บแผล ลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้เป็นอย่างดี  และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยลง ผู้ป่วยจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
หมายเหตุ: ข้อห้ามในการผ่าตัดผ่านกล้อง คือ มะเร็งที่มีระยะลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงแล้ว หรือ ผู้ที่เคยผ่าตัดช่องท้องมาก่อน

นัดแพทย์ท่านนี้  คลิก

นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์