การทำวีเนียร์ (Dental veneer)

การทำวีเนียร์ (Dental veneer)
การทำวีเนียร์ (Dental veneer)
     วีเนียร์ คือ การเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของผู้ป่วยโดยแก้ไขสี รูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟัน ข้อบ่งชี้ของการทำวีเนียร์ คือ ฟันเปลี่ยนสีหรือฟันสีเข้ม (tooth discoloration) เช่น จากการรักษาคลองรากฟัน ยาเตตระไซคลิน ฟันตกกระ เป็นต้น ฟันแตกหัก บิ่น มีช่องว่างระหว่างฟัน ฟันสึก ฟันเรียงตัวไม่ปกติมีการบิดหรือซ้อนเกระดับเล็กน้อย รูปร่างและขนาดของฟันผิดปกติเช่น ฟันขนาดเล็ก นอกจากนี้ในบางกรณีอาจทำร่วมกับการรักษาอื่น เช่น การฟอกสีฟัน การแต่งรูปร่างของเหงือก (GUM RESHAPING) ในผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมาก (GUMMY SMILE) หรือการจัดฟัน เป็นต้น
   
     ปัจจุบันวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำAnchorมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ เรซินคอมโพสิตวีเนียร์(resin composite veneer) มีสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า และสามารถซ่อมแซมบางส่วนได้เมื่อเกิดการแตกหัก แต่อย่างไรก็ตาม วัสดุชนิดนี้ความแข็งแรงและความแข็งผิวด้อยกว่า และเปลี่ยนสีได้เมื่อผ่านการใช้งาน  ประเภทที่ 2 คือ เซรามิคหรือพอร์ซเลนวีเนียร์(ceramic veneer; porcelain veneer) จุดเด่น คือ สวยงามและสะท้อนแสงใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก ไม่ติดสีจากคราบอาหาร มีความคงทนของสี แข็งแรงและทนต่อการสึกกร่อน แต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนำในผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกัดฟันหรือฟันสบกระแทกมาก เนื่องจากวัสดุอาจเกิดการแตกหักได้ และไม่สามารถซ่อมแซมได้
 
     ไม่แนะนำให้ทำวีเนียร์ในผู้ป่วยกรณีต่อไปนี้ คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกัดฟัน ขบเน้นฟัน เนื่องจากเสี่ยงต่อการแตกหักของวัสดุบูรณะ ผู้ป่วยที่มีสุขภาวะอนามัยช่องปากที่ไม่ดี เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์อักเสบ มีการติดเชื้อในช่องปาก เป็นต้น
 
     อายุการใช้งานของวีเนียร์ประมาณ 5-10 ปี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับการใช้งาน และการดูแลสุขภาวะอนามัยช่องปากของผู้ป่วยร่วมด้วย ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง และควรรักษาสุขภาพอนามัยช่องปากอย่างดี และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันปีละ2 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ

ทันตแพทย์หญิงวิริยา ชูศรี