ต้อกระจก

ต้อกระจก

เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา  ทำให้แสงส่งผ่านไปยังประสาทตาได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนได้


ต้อกระจกเกิดจากอะไร?

สาเหตุหลักคือ อายุที่เพิ่มขึ้น ต้อกระจก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่จะพบมากในผู้สูงวัย


ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อกระจกก่อนวัย

 • การจ้องแสงแดดจัดโดยไม่มีการปกป้องดวงตา ต่อเนื่อง เป็นเวลานานๆ
 • หรือได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานๆ
 • เกี่ยวเนื่องกับโรคเกี่ยวกับตา อาทิ ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ 
 • จากการกระทบกระเทือนที่ดวงตาอย่างรุนแรง หรือการกระทบกระเทือนบ่อยๆ
 • จากความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น เด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์
 • ผลต่อเนื่องจากการเป็นโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 • ผลจากการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์


อาการของโรคต้อกระจก

 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ตามัว/มองเห็นไม่ชัดเจน ในที่มีแสงสว่างจ้า โดยไม่มีอาการเจ็บปวด แต่กลับมองเห็นได้ดีกว่าในที่มืดสลัว 
 • เห็นแสงไฟกระจาย สังเกตุได้ง่ายในขณะขับรถในตอนกลางคืน
 • มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้นหรือไม่ต้องใส่แว่นตาในระยะมองใกล้
 • สังเกตุเห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตาได้


วิธีการรักษาโรคต้อกระจก

โดยการผ่าตัดนำเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ โดยวิธีการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่

 

 • การผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (femtosecond laser)
 • การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (phacoemulsification)