โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia)

โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia)

โรคต่อมลูกหมากโต (BPH) คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ  

 

มารู้จัก ต่อมลูกหมาก สภาวะกลไก และผลกระทบจากการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตกัน

 • ต่อมลูกหมากอยู่บริเวณแนวใต้กระเพาะปัสสาวะ
 • โดยต่อมนี้จะทำหน้าที่ สร้างสารที่เป็นของเหลวประมาณ 30% ในน้ำอสุจิ
 • ต่อมลูกหมากจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นไว้ ดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมาก มีขนาดโตขึ้นอาจส่งผลกดทับท่อ ปัสสาวะ ให้ตีบเล็กลง
 • ส่งผลให้เกิดอาการปัสสาวะติดขัด
 • นอกจากนี้ต่อมลูกหมากโตอาจ เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้น เนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับน้ำปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆ
 • ซึ่งทำให้กระเพาะปัสสาวะมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำปัสสาวะน้อยลง คนไข้ จึง ต้องปัสสาวะบ่อย และปวดปัสสาวะบ่อย
 • การเกิดโรคต่อมลูกหมากโตมักจะสัมพันธ์กับอายุ  50% ของผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต มักมีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป
 • อาการของความผิดปกติในต่อมลูกหมากโต และ ในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มีความคล้ายคลึงกัน และอาจเป็นไปได้ว่า โรคภาวะต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้
 • โรคต่อมลูกหมากโตสามารถ รักษาได้
 • ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงชัดว่าโรคต่อมลูกหมากโตจะนำไปสู่โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

 

 

สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต?

 • ที่ผ่านมายังไม่มี การวิจัย หรือ หลักฐานยืนยันถึงสาเหตุที่แน่ชัด
 • มีความเป็นไปได้ที่โรคนี้อาจมีความสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศชาย

 

วิธีการการป้องกันโรคต่อมลูกหมากโต

 • ยังไม่มีทางป้องกันภาวะการเกิดต่อมลูกหมากโต