มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

มาทำความรู้จักโรคมะเร็งตับ

 • มะเร็งตับเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุดโรคหนึ่ง
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่ค่อยมีอาการแสดง กว่าคนไข้จะเกิดความสงสัย และเข้ารับการวินิจฉัยก็มักจะพบว่า อาการของโรคพัฒนามาอยู่ในระยะท้ายๆเสียแล้ว

 

ชนิดของมะเร็งตับ

 • มะเร็งของเซลล์ตับ (hepatocellular carcinoma) ชนิดนี้พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลกและพบมากที่สุดในประเทศไทย
 • มะเร็งของท่อน้ำดีในตับ (cholangiocarcinoma) 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ

 • ภาวะตับแข็ง ทั้งสาเหตุจากแอลกอฮอล์ หรือจากการเป็นไวรัสตับอักเสบ
 • จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิดบีและซี
 • จากการรับสารพิษอะฟลาท็อกซิน ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดพืชบางชนิด เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด พริกแห้ง 
 • เป็นโรคที่เกิดต่อเนื่องจากโรคทางพันธุกรรมบางโรค เช่น โรคเบาหวาน
 • การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การได้รับฮอร์โมนเพศชายเป็นเวลานาน

 

อาการของโรคมะเร็งตับ

มะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ แต่ในระยะของโรคถัดๆมา อาจพบอาการเหล่านี้

 • ท้องบวม
 • น้ำหนักลดลง
 • ปวดท้องบริเวณข้างขวาส่วนบน บางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปที่หลังหรือไหล่
 • เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย
 • มีไข้โดยไม่มีสาเหตุ
 • คลำพบก้อนบริเวณตับ
 • ตัวและตาเหลือง


 หากท่านมีความสงสัย หรือมีปัจจัยใดที่สร้างความสงสัยให้กับท่านว่า มีความเป็นไปได้ที่กำลังจะเป็นโรคนี้ ควรเร่งปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ตรวจสอบ เนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับมะเร็งตับ คือ การป้องกันและตรวจหามะเร็งตับ

 • เนื่องจาก 90% ของมะเร็งตับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าว มีโอกาสเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับสูง
 • เมื่อมีโรคมะเร็งตับเกิดขึ้น มะเร็งตับนี้จะมีขนาดโตขึ้นเป็น 2 เท่าภายในเวลา 3-6 เดือน
 • ดังนั้นผู้ป่วยโรคดังกล่าว ควรต้องเข้ารับการตรวจการทำงานของตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยการเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (alpha-fetoprotein) ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวนด์ตับทุก 3 เดือน

 

การค้นพบโรคในระยะแรกหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องก่อนที่จะเป็นโรคนี้นั้น ย่อมลดโอกาสการเป็นโรคนี้ หรือสร้างโอกาสในการรักษาให้หายโดยเร็วมีมากยิ่งขึ้น