มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี

มาทำความรู้จักมะเร็งท่อน้ำดีกันก่อน

 • มะเร็งท่อน้ำดีคือก้อนเนื้อร้ายอันเกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อทางเดินน้ำดี รวมถึงท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับ
 • เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง
 • พบในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมากกว่าคนอายุน้อย
 • ในประเทศไทย โรคนี้พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อว่าสาเหตุอาจเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ ทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ

 

ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี

แบ่งออกตามตำแหน่งของมะเร็งได้ 2 ชนิด คือ 

 • มะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ โรคนี้มักถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งตับ อันเนื่องมาจากการที่ เซลมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุท่อน้ำดีในตับ ได้ขยายออกสู่เนื้อตับข้างๆ จึงทำให้มีลักษณะคล้ายมะเร็งตับ
 • มะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับ โรคนี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการตัวและตาเหลือง  ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เซลมะเร็งเกิดที่ท่อน้ำดีใหญ่ตั้งแต่ขั้วตับจนถึงท่อน้ำดีร่วมส่วนปลาย ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำดี


 

อะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี ?

ในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ ทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดี

 

สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีมีดังนี้

 • ภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
 • โรคของระบบทางเดินน้ำดี
 • มีนิ่วในตับ
 • โรคทางพันธุกรรมผิดปกติแต่กำเนิด เช่น โรคมีถุงน้ำผิดปกติในระบบทางเดินน้ำดี

 

อาการของมะเร็งท่อน้ำดี

ส่วนใหญ่แล้ว ระยะแรกของโรค อาจไม่มีอาการแสดง แต่ในระยะของโรคถัดๆมา อาจพบว่ามีอาการแสดงได้ ซึ่งมีอาการดังต่อไปนี้

 

 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • ไม่สบายในท้อง อึดอัด แน่นท้อง
 • มีอาการปวดท้องส่วนบนบริเวณใต้ชายโครงขวา อาจมีอาการปวดหลังและไหล่ร่วมด้วย
 • มีไข้โดยไม่มีสาเหตุ
 • คันบริเวณผิวหนังทั่วร่างกาย
 • อุจจาระมีสีซีดและปัสสาวะมีสีเข้ม
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • คลำหน้าท้องพบตับโต

 


หากท่านมีความสงสัย หรือมีปัจจัยใดที่สร้างความสงสัยให้กับท่านว่า มีความเป็นไปได้ที่กำลังจะเป็นโรคนี้ ควรเร่งปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ตรวจสอบ เนื่องจากการค้นพบโรคในระยะแรกหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องก่อนที่จะเป็นโรคนี้นั้น ย่อมลดโอกาสการเป็นโรคนี้ หรือสร้างโอกาสในการรักษาให้หายโดยเร็วมีมากยิ่งขึ้น