โรคหัวใจ เช็คก่อนสาย!

โรคหัวใจ เช็คก่อนสาย!

โรคหัวใจนับได้ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก

 

การแบ่งประเภทของโรคหัวใจ

 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์หัวใจของทารกในครรภ์มารดา อันอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสและการได้ รับสารเคมีหรือยาบางชนิดระหว่างการตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกิดความพิการขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของหัวใจ เช่น ผนังกั้นห้องหัวใจ หรือลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว
 • โรคลิ้นหัวใจรูห์มาติค(Rheumatic heart disease) มักเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อคออักเสบเรื้อรัง จนทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้น แต่ภูมิต้านทานนี้กลับทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะหลายระบบ ซึ่งรวมถึงการเสื่อมและการอักเสบของลิ้นหัวใจด้วย
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หรือ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง (Heart muscle (hypertensive) disease) เกิดกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น จนเป็นผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด (Coronary artery disease (atherosclerosis))เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสะสมตัวของไขมันจนอุดตันในเส้นเลือด ส่งผลให้เส้นเลือดไม่สามารถนำเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial heart disease) มักเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือวัณโรค ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้ ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของมะเร็งมายังเยื่อหุ้มหัวใจ
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) สาเหตุของโรคนี้เกิดจากระบบไฟฟ้าในหัวใจทำงานผิดปกติ เช่น มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแปลกปลอม หรือมีวงจรไฟฟ้าผิดปกติ โดยปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการ ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความเครียดและวิตกกังวล แอลกอฮอล์ และคาเฟอีน รวมไปถึงยาบางชนิด
 • การติดเชื้อที่หัวใจ (Heart infection) มักเป็นการติดเชื้อภายในหัวใจที่มีความผิดปกติอยู่แล้ว เมื่อมีการติดเชื้อในร่างกายขึ้น เช่น เป็นฝี หนอง หรือฟันผุ เชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังบริเวณหัวใจที่มีความผิดปกติจนทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น มักพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทาน ในร่างกายต่ำหรือผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีด
 • มะเร็งที่หัวใจ (Heart cancer) แม้ว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยตรวจพบเนื้องอกที่หัวใจ แต่มะเร็งที่หัวใจส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากการลุกลามของเซลล์มะเร็งจากอวัยวะข้างเคียงมาสู่หัวใจ เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม

 

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 1. เป็นชายอายุมากกว่า 45 ปี หรือ หญิงอายุมากกว่า 55 ปี
 2. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือหลอดเลือด
 3. สูบบุหรี่เป็นประจำ
 4. ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. มีน้ำหนักตัวมาก (ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30)
 6. มีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 7. มีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเกินกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 8. มีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 9. มักจะเครียดและวิตกกังวล หรืออารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่เสมอ
 10. ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และฟาสต์ฟู้ด
 11. ไม่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา