ผมร่วง

ผมร่วง

ลักษณะของผมร่วง

 • ผมร่วงแบบรากผมถูกทำลาย มีสาเหตุสำคัญคือเชื้อโรคทางผิวหนังและเชื้อรา ส่งผลให้เกิดผมร่วงถาวร
 • ผมร่วงแบบรากผมไม่ถูกทำลาย มักเป็นผมร่วงตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุและจะมีผมใหม่ขึ้นมาทดแทน

อาการผมร่วง

 • พบว่ารอยแสกผมกว้างขึ้นเรื่อยๆ
 • ผมบางช่วงบนของศีรษะ
 • ผมหลุดติดมือออกมาแม้ดึงเบาๆ
 • นอกจากนี้ก็จะมีอาการผมร่วงมากผิดปกติในลักษณะวงกลมหรือแนววงรี
 • บางครั้งอาจมีอาการเล็บเปราะฉีกง่ายร่วมด้วย หากติดเชื้อรา
 • อาจมีจุดสีดำบนหนังศีรษะ คัน หนังศีรษะลอก และอักเสบ
   

สาเหตุการเกิดผมร่วง

 • ความเครียด ความเจ็บป่วยความตึงเครียดทางอารมณ์หรือจิตใจ ขาดสารอาหาร
 • ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือการที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากไปหรือน้อยไป
 • การใช้ยาบางชนิด
 • การแพ้ยา
 • การรับการรักษาด้วยการฉายแสง
 • การติดเชื้อ เช่น ซิฟิลิส HIV งูสวัด
 • ภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติ
 • โรค SLE หรือ DLE (systemic/discoid lupus erythematosus)
 • ภาวะโลหิตจาง
 • การมัดผมแน่นเกินไปโดยใช้โรลม้วน มัดเปีย หรือถักเปียเป็นแถวติดหนังศีรษะ
 • การบิดผมหรือเด็ดเส้นผมออกมาเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพจิต
 • พันธุกรรม
   

ปัจจัยเสี่ยงผมร่วง

 • คนในครอบครัวมีประวัติหัวล้านหรือผมร่วง
 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น (เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)
 • การตั้งครรภ์
 • ความเครียด
 • การขาดสารอาหาร