เนื้องอกในมดลูก

เนื้องอกในมดลูก

คุณมีอาการต่อไปนี้บ้างหรือไม่? 
• ปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติ
• ปัสสาวะบ่อยขึ้นแต่ออกน้อย
• เลือดออกมากระหว่างรอบเดือน
• ท้องผูกผิดปกติ
• อยู่เฉยๆ ก็มีอาการปวดท้อง
 
หากมี นั่นอาจเป็นสัญญาณผิดปกติที่บ่งว่าคุณอาจมีเนื้องอกในมดลูกได้
 
• เนื้องอกในมดลูก คือก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตในร่างกายเรามากกว่าปกติ เนื้องอกนี้มีทั้งชนิดธรรมดาและชนิดที่เป็นเนื้อร้าย 
• ส่วนใหญ่มักพบเนื้องอกชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งมากกว่า
• เนื้องอกในมดลูกนี้ มักเกิดได้ที่ผิวด้านนอกผนังมดลูก หรือในเนื้อมดลูก หรือในบริเวณโพรงมดลูก
 
อาการของเนื้องอกในมดลูกเป็นอย่างไร? 
• อาการจะขึ้นกับความรุนแรง ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย แต่เมื่อตรวจภายในกลับพบเนื้องอก 
• ซึ่งถ้าตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรกที่เนื้องอกยังมีขนาดเล็ก การรักษาก็จะทำได้ง่ายกว่า
• เมื่อเนื้องอกโตขึ้น อาจไปกดเบียดอวัยวะใกล้เคียง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ถ้าเบียดกระเพาะปัสสาวะจะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นแต่ออกไม่มาก การกดลำไส้ใหญ่จะทำให้เกิดอาการท้องผูก
• แต่หากเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก ผู้ป่วยอาจสามารถคลำตรวจสอบดูได้เองทางหน้าท้อง
• กรณีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ก็อาจมีอาการปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติ หรืออาจมีเลือดออกมากผิดปกติระหว่างรอบเดือน หรืออาจปวดท้องขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 
การพิจารณา และวิธีการรักษาเนื้องอกในมดลูก 
• ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ,ลักษณะและอัตราการเติบโตของเนื้องอก รวมถึงปัจจัยของตัวผู้ป่วยเอง อาทิ อายุ หรือ ความต้องการจะมีบุตร เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการซักถามผู้ป่วยต่างๆจะถูกนำมาประกอบกัน เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
• ผู้ป่วยบางรายอาจรักษาได้ด้วยการรับประทานยา ในขณะที่บางรายอาจต้องรักษาโดยการผ่าตัด 
• การผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกทำได้ทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ซึ่งจะสร้างรอยแผลให้เห็นจากภายนอกและผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนาน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กเพียง 5 มิลลิเมตร รอยแผลเป็นหลังผ่าตัดมีขนาดเล็ก ใช้เวลาในการพักฟื้นไม่นาน ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็วขึ้น
• ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกโดยไม่ได้ผ่าเอามดลูกออก ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเนื้องอกได้อีก 
• ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของมดลูก