เนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมอง

ทำความรู้จักโรคเนื้องอกในสมอง
• เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น และผู้ใหญ่
• ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดโรคนี้  มักเกิดขึ้นเอง อาจมีบางรายที่ มีความผิดปกติ ทางพันธุกรรมหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็น 
• แต่ไม่ได้หมายความว่าในครอบครัวที่มีผู้ป่วยที่มีเนื้องอก ในสมอง นั้น จะมีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้กันทุกคน
• สาเหตุอื่นที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น การเป็นมะเร็ง ที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย แต่เกิดการกระจายไปที่สมอง

โรคเนื้องอกในสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• เนื้องอกของเซลล์ที่อยู่บริเวณสมอง ประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทเนื้อร้าย กับประเภทที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ซึ่งมักจะพบประเภทที่ไม่ใช่เนื้อร้ายมากกว่าประเภทเนื้อร้าย
• เนื้องอกที่กระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกายจนลุกลามมาที่สมอง
 
อาการของโรคเนื้องอกในสมอง
อาการของโรคนี้มีหลากหลายรูปแบบ  แต่อาการที่เมื่อสังเกตพบแล้วควรรีบมาพบแพทย์ ได้แก่
• ปวดศีรษะ โดยมีอาการเฉพาะเจาะจง เช่น
o ปวดศีรษะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานพอสมควร บางครั้งอาจจะปวดติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน และมีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
o ปวดศีรษะตอนกลางคืน จนบางครั้งส่งผลให้ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก
• เกิดการอ่อนแรงของร่างกายบางส่วน ส่วนใหญ่อาการนี้มักค่อยเป็นค่อยไป และจะ มี อาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลา เช่น ขาหรือแขนอ่อนแรง โดยเริ่มทีละน้อยแล้วอ่อนแรงมากขึ้น หรืออาจจะมีการทำงานของเส้นประสาทบางเส้นผิดปรกติ เช่นผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหน้าเบี้ยว หรือหูไม่ได้ยินก็ได้
• เกิดการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท เช่น กระตุก ชัก มีอาการ ชักเฉพาะที่ เช่น ชักเฉพาะขาหรือแขน หรือมีหน้ากระตุกอย่างเดียว เป็นต้น 

การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง 
• แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกาย
• และอาจทำ การ ตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจสมองโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ เห็น ภาพในสมอง เพื่อให้สามารถ บอกชนิดของเนื้องอกหรือคาดการณ์ ได้มากขึ้นว่าเนื้องอก ชนิด เพื่อให้สามารถช่วยวางแผนในการรักษาได้