รายละเอียดแพทย์

ธนุพัชร์ ดีทองอ่อน
นพ. ธนุพัชร์ ดีทองอ่อน
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Obstertrics and Gynaecology
ข้อมูลแพทย์ :

แพทยศาสตร์ /มหาวิทยาลัย
: แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา
: รพ.รามาธิบดี ปี 2557
วุฒิบัตรฉพาะทาง
: อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา (รพ.รามาธิบดี) ปี2559

 


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 12:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 13:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้