รายละเอียดแพทย์

ปวีณา จึงสมประสงค์
พญ. ปวีณา จึงสมประสงค์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้