รายละเอียดแพทย์

วรวัธ บุญญาจันทร์
นพ. วรวัธ บุญญาจันทร์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Obstertrics and Gynaecology
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 14:00 Check up
  • Saturday/เสาร์ : 15:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้