รายละเอียดแพทย์

กันตภณ เพ็งปาน
นพ. กันตภณ เพ็งปาน
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Otolaryngology
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้