รายละเอียดแพทย์

ธรรมนิจ รุกขชาติ
นพ. ธรรมนิจ รุกขชาติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้