รายละเอียดของแพทย์

ธรรมนิจ รุกขชาติ
นพ. ธรรมนิจ รุกขชาติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้