รายละเอียดแพทย์

สิวโรจน์ ขนอม
นพ. สิวโรจน์ ขนอม
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 17:00 Week 2,4,5
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 21:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 21:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 17:00 Week 2,4,5
นัดแพทย์ท่านนี้