รายละเอียดของแพทย์

อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาเท้าและข้อเท้า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล (มหิดล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน
  • สาขาเท้าและข้อเท้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์