รายละเอียดแพทย์

อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาเท้าและข้อเท้า
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้