รายละเอียดแพทย์

ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข
นพ. ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 18:00
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 18:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 21:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 21:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 18:00
นัดแพทย์ท่านนี้