รายละเอียดของแพทย์

ปัญจพล วิทิตวโรดม
นพ. ปัญจพล วิทิตวโรดม
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Orthopedic Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
     

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้