รายละเอียดแพทย์

จรูญ จันทร์ดำรงกุล
นพ. จรูญ จันทร์ดำรงกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 19:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้