รายละเอียดแพทย์

ณัษฐา จองพิศาล
พญ. ณัษฐา จองพิศาล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Ophthalmology
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 19:00
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 19:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้