รายละเอียดของแพทย์

วรชัย กิตติยาชาฐชัย
นพ. วรชัย กิตติยาชาฐชัย
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Orthopedic Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 12:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้