รายละเอียดแพทย์

ไตร พรหมเเสง
นพ. ไตร พรหมเเสง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Sports Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้