รายละเอียดของแพทย์

สาธิตา สุรเกียรตินุกูล
พญ. สาธิตา สุรเกียรตินุกูล
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Otolaryngology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : ม.มหิดล รพ.รามาธิบดี
  • วุฒิบัตรมหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ม.มหิดล รพ.รามาธิบดี 

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 15:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้