รายละเอียดของแพทย์

วิทวัส บุญญานุวัตร
นพ. วิทวัส บุญญานุวัตร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า รพ.จุฬา
     

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 14:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้