รายละเอียดของแพทย์

กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม
นพ. กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Otolaryngology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏ
  • วุฒิบัตรมหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา,รพ.ภูมิพล