รายละเอียดแพทย์

นฤพนธ์ แย้มสาย
นพ. นฤพนธ์ แย้มสาย
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,ศิริราชพยาบาล ปี 2549
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ , กรมการแพทย์.

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้