รายละเอียดของแพทย์

พรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์
นพ. พรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2543
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 12:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้