รายละเอียดของแพทย์

ปัญญา ทวีปวรเดช
นพ. ปัญญา ทวีปวรเดช
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกแพทย์สภา
   ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00 Week 2,4
นัดแพทย์ท่านนี้