รายละเอียดของแพทย์

ณรงค์ บุญญกาศ
นพ. ณรงค์ บุญญกาศ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตวชิรพยาบาล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกแพทย์สภา
  : ศัลยแพทย์ รพ.กลาง

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
 • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้