รายละเอียดของแพทย์

มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Ophthalmology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรจักษุวิทยา,มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 16:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้