รายละเอียดของแพทย์

ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
นพ. ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Ophthalmology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรจักษุวิทยา, แพทยสภา (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:30 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้