รายละเอียดของแพทย์

จีรนันท์ วนวรรณนาวิน
พญ. จีรนันท์ วนวรรณนาวิน
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 07:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 12:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้