รายละเอียดแพทย์

สิตานัน ภานุนำภา
พญ. สิตานัน ภานุนำภา
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Obstertrics and Gynaecology
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์,รพ.ศูนย์ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 12:00
 • Wednesday/พุธ : 07:30 - 12:00
 • Wednesday/พุธ : 13:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 07:30 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 07:30 - 12:00
 • Friday/ศุกร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้