รายละเอียดของแพทย์

พฤทธิพันธ์ แพรกทอง
นพ. พฤทธิพันธ์ แพรกทอง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, ร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ, โรงพยาบาลตำรวจ
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.Cervical Spine Surgery
    2.Thoracolumbar Spine Surgery
    3.Endocscopic Spine Surgery
    4.Minimal Invasive Spine Surgery
    5.AO Advance Course of Spine
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Cervical Spine Surgery
    Thoracolumbar Spine Surgery
    Minimal Invasive Spine 
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาชิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
    2.กรรมการอนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 17:30 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้