รายละเอียดของแพทย์

ปวริศ สังขันธ์
นพ. ปวริศ สังขันธ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : แพทย์ประจำบ้านต่อยอดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม(Clinical fellowship Hip&Knee Arthroplasty),  โรงพยาบาลตำรวจ
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Attune Symposium, London, UK 2013
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Hip & Knee Arthroplastry
    Portial Condyalr Arthroplasty
 • สมาชิกแพทยสภา
  : Hip & Knee Scociety, Thailand

ตารางออกตรวจ
 • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้