รายละเอียดของแพทย์

ธนา โรจน์พรประดิษฐ์
นพ. ธนา โรจน์พรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิศสิน
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : แพทย์ประจำบ้านต่อยอดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม(Clinical fellowship Hip&Knee Arthroplasty), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Hip & Knee Arthroplastry

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 16:00 - 19:00
 • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้